Increase in central venous pressure during passive leg raising cannot detect preload unresponsiveness

Fluid responsiveness wordt gekenmerkt door een significante stijging van de cardiac output in respons op een fluid challenge. Volgens de theorie van Guyton stijgt de CVD aanzienlijk zodra het hart het extra aangeboden vocht niet meer door kan pompen. Een significante stijging in CVD in respons op een fluid challenge wordt daarom ook gezien als een marker van fluid unresponsiveness. Passive leg raising (PLR) is een methode om het effect van een fluid challenge na te bootsen zonder daadwerkelijk vulling te geven. PLR is, mits correct uitgevoerd, een inmiddels bewezen betrouwbare methode om fluid responsiveness aan te tonen onder condities waarin andere testen onbetrouwbaar zijn zoals bij atriumfibrilleren, spontane ademhaling, gecontroleerde beademing met laag teugvolume of bij patienten met hoge longelasticiteit. Maar stijgt de CVD ook bij negatieve PLR-test? In dit onderzoek van de groep van Teboul wordt geen stijging gezien bij negatieve PLR. Het volume dat zicht tijdens PLR in het lichaam verplaatst richting rechter atrium kan behoorlijk afwijken van patient tot patient in vergelijking met een standaard volume van een echte fluid challenge. Dit verklaart mogelijk het verschil in CVD verandering ten opzichte van echte fluid challenges. Hou hier rekening mee in je hemodynamiekprotocol.