Gepost in: Centraal zenuwstelsel

Hersen schademarkers na cardiac arrest

In de nieuwe richtlijn over post-reanimatie zorg van 2019 is er veel veranderd op het gebied van prognosticatie, zowel de rol van het EEG als biomarkers worden groter. In het artikel “Serum markers of brain injury can predict good neurological outcome after out-of-hospital cardiac arrest” in Intensive Care Medicine beschrijven Moseby-Knappe et al. een retrospectieve analyse van veelbelovende hersenschade markers. Wellicht krijgen deze markers in de nabije toekomst de rol die troponine en CK-MB hebben bij hartschade.

Brain

 

Auteur(s):

Marion Moseby-Knappe, Niklas Mattsson-Carlgren, Pascal Stammet, Sofia Backman, Kaj Blennow, Josef Dankiewicz, Hans Friberg, Christian Hassager, Janneke Horn, Jesper Kjaergaard, Gisela Lilja, Christian Rylander, Susann Ullén, Johan Undén, Erik Westhall, Matt P. Wise, Henrik Zetterberg, Niklas Nielsen & Tobias Cronberg

 

Publicatie:
Intensive Care Medicine 47 (2021)