Hersen schademarkers na cardiac arrest

In de nieuwe richtlijn over post-reanimatie zorg van 2019 is er veel veranderd op het gebied van prognosticatie, zowel de rol van het EEG als biomarkers worden groter. In het artikel "Serum markers of brain injury can predict good neurological outcome after out-of-hospital cardiac arrest" in Intensive Care Medicine beschrijven Moseby-Knappe et al. een retrospectieve analyse van veelbelovende hersenschade markers. Wellicht krijgen deze markers in de nabije toekomst de rol die troponine en CK-MB hebben bij hartschade.