Gepost in: Algemeen, Ethiek, en Organisatie

FCIC: Family and patient Centered IC

De FCIC behartigt de belangen van (ex) IC patienten en hun familie, onder andere door een pijler “patientenvereniging”.

“De landelijke Stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC) heeft tot doel de kennis over de psychosociale, cognitieve en fysieke gevolgen van een IC-opname voor de patiënt, zijn familie en naasten te delen en te verspreiden. FCIC beoogt daarmee de impact van een intensive care behandeling in al zijn facetten te beperken.
FCIC betrekt daarbij nadrukkelijk het perspectief van de patiënt en diens naasten vanuit de overtuiging dat dit perspectief onlosmakelijk verbonden is met de medisch-technische en multidisciplinaire zorg in alle fasen van intensieve zorg.”

NVIC-Academy-uitgelicht-vervolg-26