NVIC cursussen

De NVIC organiseert vijf belangrijke cursussen, te weten:

  • FCCS (Fundamental Critical Care Support)
  • Basiscursus echografie
  • Consolidatiecursus echografie
  • Luchtwegmanagement op de IC
  • EDIC I voorbereidingsdag voor fellows

Hieronder vind je een korte beschrijving en een link naar desbetreffende websites voor informatie en inschrijven.

FCCS (Fundamental Critical Care Support)
De FCCS cursus is een intensieve, tweedaagse medische cursus om basiskennis en vaardigheden van de Intensive care te leren.
De cursus is ontwikkeld door de Society of Critical Care Medicine (SCCM) in de USA en wordt wereldwijd gegeven. De cursus wordt gegeven door geregistreerde intensivisten of fellows en bestaat uit een Engelstalig cursusboek, een pre-test, plenaire voordrachten, skill stations en een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een officieel FCCS-certificaat. In veel ziekenhuizen is een FCCS diploma verplicht voordat er bepaalde handelingen cq diensten mogen worden gedaan ("FCCS geschoolde arts").
De cursus wordt jaarlijks meerdere malen georganiseerd in de skills centers van OSG-VvAA te Houten en METS Center te Bilthoven.
Klik hier voor meer informatie
Klik hier voor data en inschrijven

Basiscursus echografie
De basiscursus echografie is een tweedaagse cursus waarbij de basale echocardiografie wordt behandeld volgens de principes van de R(apid) A(ssessment) by C(ardiac) E(cho). Hierbij ligt de nadruk op ‘hands on’ sessies. Zowel echografie van het hart, als van longen/pleura en vaten wordt behandeld.
Klik hier voor meer informatie
Klik hier voor data en inschrijven

Consolidatiecursus echografie
De consolidatiecursus is bedoeld voor artsen die de NVIC basiscursus echografie hebben gevolgd, dan wel een vergelijkbare cursus (en dispensatie is verleend door de NVIC commissie echografie). De consolidatiecursus bestaat uit een plenaire herhalingsbijeenkomst van twee dagdelen, gevolgd door begeleiding op afstand in de eigen kliniek, een terugkomdagdeel (1 op 1) en een examen.
Klik hier voor meer informatie
Klik hier voor data en inschrijven

Luchtwegmanagement op de IC
De cursus luchtwegmanagement op de IC duurt twee dagen, en bestaat uit een e-learning ter voorbereiding, presentaties, casuisitek besprekingen, skills training en real-life scenario training op het gebied van luchtwegmanagement. 
Klik hier voor meer informatie
Klik hier voor data en inschrijven

Mochten de links onverhoopt niet werken, dan kan informatie gevonden worden op de NVIC website en data en en inschrijven via het OSG opleidingsportaal onder kopje "NVIC".

EDIC I voorbereidingsdag voor fellows
Sinds 2014 wordt voor de fellows een dag georganiseerd waarop gezamenlijke voorbereiding op het verplichte Europese EDIC I examen centraal staat. Tijdens deze dag passeren de belangrijkste examenthema's aan de hand van presentaties door experts, maar ook de fellows moeten in groepjes van tevoren een onderwerp uitdiepen en presenteren. Tevens zal worden geoefend met examenvragen. 
De cursus vindt plaats de dag voorafgaand aan de intensivistendagen. Inschrijen kan www.intensivistendagen.nl/inschrijven.