Gepost in: Orgaandonatie

Communicatie met familieleden van een vermoedelijk hersendode patiënt

Dames en Heren, Sinds 1973 heeft de Gezondheidsraad 7 keer advies gegeven inzake hersendoodcriteria.1 In 1996 werd de Wet op de orgaandonatie (WOD) van kracht en in 1997 werd het ‘Hersendoodprotocol’ wettelijk vastgesteld dat in 1998 in werking trad. De diagnose ‘hersendood’ houdt in dat de patiënt is overleden. Ondanks dat de wetgeving en het hersendoodprotocol nauwkeurig de kaders van hersendoodbepaling trachten weer te geven, blijkt in de praktijk dat er verwarring kan ontstaan rondom het begrip ‘hersendood’ in de communicatie van artsen met familieleden. Termen als ‘hersendood’, ‘overleden’, ‘intreden van de dood’ en de formeel niet bestaande term ‘klinisch hersendood’ blijken nogal eens door elkaar te worden gehaald. Het blijkt dat een onjuiste woordkeuze er zelfs toe kan leiden dat een eerder gegeven toestemming voor orgaandonatie door familieleden weer wordt ingetrokken, wat het belang van juiste communicatie onderstreept, zeker in een tijd van een algeheel gebrek aan donororganen. In deze les laten wij u aan de hand van 3 ziektegeschiedenissen zien dat er in de praktijk problemen kunnen ontstaan bij het communiceren met de naasten van een vermoedelijk hersendode patiënt.

NVIC-Academy-uitgelicht-2022-06-23T111719.593

 

Auteur(s):

Erwin J.O. Kompanje, Yorick J. de Groot, Jan N.M. IJzermans, Gerhard H. Visser, Jan Bakker en Mathieu van der Jagt

 

Publicatie:
NED TIJDSCHR GENEESKD. 2011;155:A3404