Gepost in: Oxygenatie en ventilatie

ARDS: RCT teugvolume (2000)

Waar gaat dit artikel over?
Randomized controlled trial van het ARDS Network (ARMA trial) bij patiënten met acute respiratory distress syndrome waarbij beademing met laag teugvolume (6 ml/kg) werd vergeleken met traditioneel teugvolume (12 ml/kg).

Waarom is dit artikel belangrijk?
In 1995 verscheen een studie van Amato naar het effect van beademen met laag teugvolume en hoge PEEP versus beademen met conventionele teugvolumes en lage PEEP. Er werd beademd met 6 ml/kg vs 12 ml/kg. Hierbij werd een mortaliteitsverschil gevonden hetgeen in een verlenging van de studie bevestigd werd. Deze resultaten werd in 1998 gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. Opvallend genoeg konden drie andere trials deze resultaten niet bevestigen. De studie van Amato werd bekritiseerd door de hoge mortaliteit in de controle groep terwijl de drie andere trials bekritiseerd werden door het kleine verschil tussen interventie en controle groep (7 vs 10 ml/kg), het feit dat er relatief lage plateaudrukken waren in de controle groepen en dat alle drie de trials hierdoor wellicht underpowered waren geweest. Dit was aanleiding tot het opzetten van een netwerk van ziekenhuizen om krachten te bundelen om het mogelijk te maken een grote klinische trial op te zetten. Het resultaat was deze landmark trial waarbij in een grote, goed opgezette, studie werd aangetoond dat beademing met kleine teugvolumes (6 ml/kg ideaal gewicht) in vergelijking tot beademing met traditionele teugvolumes (12 ml/kg ideaal gewicht) leidt tot minder mortaliteit en het sneller kunnen stoppen van de beademing.

NVIC-Academy-uitgelicht-vervolg-52

 

Auteur(s):

THE ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME NETWORK

 

Publicatie:
The New England Journal of Medicine, Volume 342 Number 18 · 1301