Gepost in: Oxygenatie en ventilatie

ARDS: RCT PEEP (2017)

De optimale strategie van titreren van PEEP bij patienten met ARDS is een vraag die nog onbeantwoord is. PEEP wordt in de meeste klinieken getitreerd op de oxygenatie. Sinds de jaren 90 wordt de strategie van Lachmann (open de longen en hou de longen open) veelvuldig toegepast. Hogere PEEP dan strikt noodzakelijk voor de oxygenatie zou het opnieuw collaberen van longdelen bij ARDS en het ontstaan van atelectotrauma voorkomen. Opvallend genoeg kon deze filosofie in drie eerdere RCT’s niet worden aangetoond. Ook deze vierde RCT laat zien dat een hoog PEEP niveau de uitkomst bij ARDS niet verbetert. Sterker nog, deze trial laat zelfs een verhoogde mortaliteit zien. Mogelijk door het voorkomen van meer barotrauma door de hoge drukken die tijdens recruitment manoevres werden toegepast, mogelijk doordat de veneuze return veel meer beinvloed werd door het hoge PEEP niveau dan in de controle groep. Misschien moet PEEP wel zo laag mogelijk gehouden worden als strikt noodzakelijk voor de oxygenatie.

NVIC-Academy-uitgelicht-vervolg-45

 

Auteur(s):

Writing Group for the Alveolar Recruitment for Acute Respiratory Distress Syndrome Trial (ART) Investigators

 

Publicatie:
JAMA. 2017;318(14):1335-1345. doi:10.1001/jama.2017.14171