Anesthesioloog-intensivist

Functieomschrijving 

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Isala (MSB-I) bestaat uit ruim 250 medisch specialisten en voert haar werkzaamheden grotendeels uit binnen het ziekenhuis Isala. Er is binnen de vakgroep Anesthesiologie en Intensive Care Zwolle een vacature voor een anesthesioloog - intensivist (minimaal 0,8 Fte).
De Intensive Care is een dynamische en veelzijdige afdeling met in totaal 44 bedden. Naast de zorg voor de algemene IC - en hartchirurgische patiënten is de IC gespecialiseerd in zorg voor patiënten met neurochirurgische en traumatologische aandoeningen of behandelingen.
Functieomschrijving
De vakgroep Anesthesiologie en Intensive Care Zwolle bestaat uit drieënveertig anesthesiologen en vijf internist-intensivisten en verricht zijn werkzaamheden op tal van locaties binnen Isala. Het takenpakket van de vakgroep omvat de perioperatieve anesthesiologische begeleiding van zowel de algemene als de thorax-chirurgische patiënt alsmede de behandeling van patiënten met acute en chronische pijn. Daarnaast valt de Intensive Care onder de verantwoordelijkheid van de vakgroep.
Tot slot is Isala een van de 11 erkende traumacentra en wordt door de vakgroep actief bij deze opvang geparticipeerd

Uw profiel
• U bent een geregistreerd anesthesioloog en intensivist en u wilt deel uit maken van een grote vakgroep
• U bezit goede vaardigheden op het gebied van locoregionale anesthesie en bent bedreven in de urgentie geneeskunde
• U heeft uitgesproken ambities op het terrein van de Anesthesiologie en Intensive Care en bent gemotiveerd om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Een promotie strekt tot aanbeveling
• U bent bereid een bijdrage te leveren aan managementtaken en commissiewerkzaamheden, beschikt vanzelfsprekend over goede communicatieve vaardigheden en bent een teamspeler
• Er wordt verwacht dat u participeert in onderwijs en opleiding

Ons aanbod
Na een aanstelling als chef de clinique voor de duur van een jaar zal bij gebleken geschiktheid de arbeidsovereenkomst omgezet worden in een SIDS (specialist in dienst van specialisten) contract, met op termijn eventueel uitzicht op toetreding als maat tot het MSB-I. Dit vindt plaats in overleg met de vakgroep en onder voorwaarden van het MSB-I. Binnen het MSB-I is de klassieke goodwillregeling vervangen door een in- en uitverdienregeling

Bent u geïnteresseerd in de vacature? Dan nodigen wij u uit te solliciteren vóór 3 augustus 2020 via www.isalawerkt.nl onder vermelding van referentienummer 183038.

Ingang vacature 
dinsdag, juli 14, 2020
Aantal FTE 
0.80
Aanstelling 
Tijdelijk
Uiterlijk reageren op vacature 
zondag, augustus 2, 2020
Inlichtingen bij 
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met dhr. J.J. Haringman, internist -intensivist, t (038) 424 77 57, dhr. H. Naber anesthesioloog en vakgroepvoorzitter, t (038) 424 74 83 of met mw. M.E. Hoogendoorn, manager vakgroep, t (038) 424 42 45.
Indienen sollicitatiebrief en cv via 
www.isalawerkt.nl
IC/Ziekenhuis 
Isala Klinieken
Functie 
Anesthesioloog-intensivist
Telefoonnummer 
t (038) 424 - 7757/7483 of 4245