Welkom op NVIC-Academy.nl

Artikel van de maand 

Echogeleid inbrengen centraal veneuze catheter in vena subclavia

Echogeleid prikken van een centraal veneuze catheter is tegenwoordig state-of-the-art. Op echocursussen wordt geleerd om in vrijwel alle vaten echogeleid te prikken. Alleen de vena subclavia is een lastig vat waarvan altijd gezegd werd dat echogeleid prikken niet mogelijk was of in ieder geval zeer lastig. In deze video uit de New England Journal of Medicine wordt helder uitgelegd hoe het wel kan. Om dit goed echogeleid te kunnen is reeds ruime ervaring nodig in echogeleid prikken. Het risico op een pneumothorax is reeel.

Website van de maand 

ReSPECT: Recommended Summary Plan for Emergency Care and Treatment

Gezien op een congres over Rapid Response Teams: het ReSPECT initiatief. Gaat over het bespreken en beslissen over levenseinde en eventueel bijpassende beleidsbeperkingen. Het blijft een moeilijk onderwerp om bespreekbaar te maken en om te doorgronden wat onze patient verwacht van zijn of haar laaste tijd.
In deze presentatie leggen ze uit wat ReSPECT is.

Practise makes...

 Practise makes perfect. Binnenkort een examen? Of gewoon leuk om te oefenen?

 
 Daarom voor bij de koffie deze maand: 150 X-thorax om je kennis mee te testen!
 Met dank aan Life in the Fast Lane, waar nog veel meer te vinden is.